Piratpartiet Landskrona: Uppstartsmöte 16/2-2014 – Protokoll

Närvarolista:
 • Michael Andersson
 • Martin Andersson
 • Nicolai Leliévre
 • Robin Gustafsson
 • Christoffer Eldengrip
 • David Boholm
 • Timmy Larsson
Dagordning för mötet:
1) Mötets öppnande:
 • Christoffer Eldengrip öppnar mötet klockan 14.19.
2) Fastställande av röstlängd:
 • Michael Andersson
 • Martin Andersson
 • Nicolai Leliévre
3) Godkännande av dagordning:
 • Mötet lägger till punkten
4) Val av mötespresidie:
(a). Mötesordförande:
 • Mötet väljer Christoffer Eldengrip till mötets ordförande.
(b). Mötessekreterare:
 • Mötet väljer Michael Andersson mötets sekreterare
(c). Två justerare:
 • Mötet väljer Martin  Andersson & Nicolau Lelievre till justerare.
5) Beslut att bilda lokal förening:
 • Föreningen anses bildad.
6) Antagande av Piratpartiets av medlemsmöte fastställda stadga för lokala föreningar:
 • Mötet valde att anta piratpartiets stadga för lokala föreningen med ändringen att namnet på föreningen är Piratpartiet Landskrona med säte Landskrona.
7) Val av årets styrelse:
(a). Val av ordförande:
 • Mötet valde Michael Andersson till ordförande.
(b). Val av sekreterare:
 • Mötet valde Martin Andersson till sekreterare.
(c). Val av kassör:
 • Mötet valde Nicolai Leliévre till kassör.
(d). Fastställande av antal övriga ledamöter till ett antal mellan två och tio:
 • Mötet fastställde att mötet ska välja två ledamöter.
(e). Val av dessa ledamöter:
 • Mötet valde Robin Gustafsson & David Jensen.
8) Val av revisor och ersättare för denna:
 • Mötet valde Christoffer Eldengrip som revisor och David Boholm som ersättaren.

9) Val av valberedning (en till fem personer):

 • Mötet valde Timmy Larsson som valberedare.
10) Årets verksamhetsplan och budget.

Årets verksamhetsplan:
 • Piratpartiet Landskrona skall sätta upp möjligheter för donationer till partiets kommunala verksamhet.
 • Piratpartiet Landskrona skall under året bedriva en lokal valkampanj med mål att öka partiets stöd i valen 2014.
 • Piratpartiet Landskrona skall ta fram en lista för kommunvalet.
 • Piratpartiet Landskrona skall ta fram ett kommunpolitiskt program.
Årets budget:
 • Intäckter: +2000kr ifrån partiet.
 • Utgifter: -600kr bankavgifter, -1000kr valsedlar, -400kr övrigt.
 • Resultat: 0kr.
11) Övriga frågor:
 • (tas på styrelsemöte) Årsmöte finner att övriga frågor anses behandlade under punkten verksamhetsplan eller besluten för styrelsen att ta.
(a). Vill vi ha regelbundna extra medlemsmöten för att planera verksamheten, eller vill vi   att styrelsen ska sköta den saken?: avslag
(b). Kanditader till kommunvalet i Landskrona: avslag tas upp i nästa medlemsmöte.
(d). Regelbunda piratfikor på lördagar i Landskrona: avslag tas upp i nästa medlemsmöte.
(e).Kampanjande i Landskrona stad med Gustav Nipe 27 februari: avslag  tas upp i nästa medlemsmöte.
(f). Landskrona LAN & kort/brädspel 4-6 april (Förslag: besök av Amelia Andersdotter): avslag tas upp i nästa medlemsmöte.
(g). Landskrona Pride 30-31 maj (Förslag: besök av Anna Troberg): avslag tas upp i nästa medlemsmöte.
(h).Reklam (Sundskanalen, Landskrona Direkt, Hallå Landskrona”HD”, Lokaltidningen Landskrona): avslag  tas upp i nästa medlemsmöte.
11) Mötets avslutande:
 • Christoffer Eldengrip avslutade mötet 14.42

Kommentarer

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>