Kallelse: Extra medlemsmöte den 18:e mars!

Enligt beslut av styrelsen så kallar Piratpartiet Landskrona till ett extra medlemsmöte.

Datum: Tisdagen 18:e Mars 2014

Tid: kl 18.00

Plats: 261 Café Bar Bistro (Rådhustorget 5, 26131 Landskrona)

Kontaktperson: Michael Andersson | michael.andersson@piratpartiet.se | 0736-19 51 67

Förslag till dagordning:

  1. Mötets öppnande:

  2. Fastställande av röstlängd:

  3. Mötets behörighet:

  4. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare:

  5. Godkännande av dagordningen:

  6. Uppläsning utav uppstartsmötets protokoll:

  7. Fastställande av valplattform 2014:

  8. Fastställande av kommunlista för valet 2014:

  9. Övriga frågor:
  10. Mötets avslutande:

 

Då detta är ett extra medlemsmöte kan inga andra ärenden än de som ingår i kallelsen behandlas, i enlighet med §4.3 i stadgarna

 

Valplattformsförslaget (punkt 7 i dagordningen) finns tillgängligt på följande länk för visning och kommentarer:

https://docs.google.com/document/d/15cXG4tiE9KW6Zu04hbTS3ztWmnpyN6Y0VFy_wqtp8LU/edit?usp=sharing

 

Underlag för övriga propositioner kommer skickas ut separat, senast fem dagar innan medlemsmötet, i enlighet med stadgarna §3.5.

 

MVH

Michael Andersson [Ordf i Piratpartiet/Ung Pirat Landskrona]

 

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>