Landskrona Direkt (Planket): “Fri data-programvara i skolan”

Fri data-programvara i skolan

2014-03-12
Idag använder skolorna sig av ett monopoltänkande när det kommer till data-programvaror. Detta skapar en obekväm arbetsmiljö för evleverna/studenterna som inte trivs i den framtagna arbetsmiljön.

Fri data-programvara borde vara tillgänglig på skolan för att skapa en bekvämare arbetsmiljö för eleverna/studenterna. Där de kan välja vad de vill använda för data-programvara för att kunna presterar bättre i sina studier. För en data-programvara som man trivs med ger ett betydligt bättre resultat än med en data-programvara som blivit framtagen av skolan och man inte trivs med.

Jag finner att det hade varit mer produktivt att främja att använda fri data-programvara där eleverna/studenterna kan utvecklas och skapa egna verktyg för att klara sina studier. På detta vis får vi mer kompetenta och bildade elever/studenter som kommer ut i arbetsmarknaden i framtiden.

Michael Andersson,
Ordförande i Piratpartiet Landskrona

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>