Piratpartiet Landskrona: Extra medlemsmöte den 18/3-2014 – Protokoll

Dagordning:

 1. Mötets öppnande: 18.25

 

 1. Fastställande av röstlängd:

Röstlängden fastställdes

 • Michael Andersson

 • Magnus Kullberg

 • Erik Lind

 • Sebastian Karlsson

 

 1. Mötets behörighet:

Medlemsmötet fann att mötet var behörigen sammankallat.

 

 1. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare:

 • Mötesordförande: Michael Andersson

 • Mötessekreterare: Michael Andersson

 • Justerare: Magnus Kullberg & Erik Lind

 

 1. Godkännande av dagordningen:

Mötet tar bort punkt 6, 9 ,10 ifrån dagordningen som skickats ut.

(6) Revisionsberättelse för 2013

(9) Fastställande av verksamhetsplan 2014

(10) Fastställande av budget 2014

Medlemsmötet godkänner den nya dagordningen.

 

 1. Fastställande av valplattform 2014: ValplattformPPLandskrona Antagen

 

 1. Fastställande av kommunlista för valet 2014: KommunlistaPPLandskrona Antagen

 

 1. Mötets avslutande: 18.36

Justerat av: Magnus Kullberg & Erik Lind.

Kommentarer

Inga kommentarer.

Lämna kommentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>