Äldrevård

Samhället förändras snabbt och vi är ett teknikvänligt parti. Vi tror att tekniken också kan användas för att skapa livskvalitet i äldrevården, och vi tror att samhället måste ta extra hänsyn till personer som levt sina liv innan den stora teknikförändring som präglat de senaste 20 åren. En allt mer ökande grupp pensionärer

  • Införande av kontaktpolicy som innebär att alla ensamboende får en viss minsta social tid (tid att bara umgås och prata) som del av hemtjänstarbetet. Utöka resurser till hemtjänsten för att klara detta.

  • Upprättande av frivilliga kontaktpersoner som samordnas av staden och som kan vara samtalspartner för pensionärer.

  • Staden ska upprätta workshops på biblioteken där pensionärer kan lära sig mer om modern teknik för att utöka det sociala nätverket man har tillgång till.