Piratpartiet Landskrona: Extra årsmöte den 9/8-2014 – Protokoll

Dagordning till extra årsmöte för PP Landskrona 2014 9:e augusti.   Närvarande:       Michael Andersson     Robin Gustafsson (ej röstberättigad)     Martin Andersson          1) mötets öppnande:  15.41     2) mötets behörighet:  mötet anses vara giltigt.     3) val av mötets ordförande:  Michael Andersson     4) val av mötets sekreterare:  Michael Andersson     5) val av två personer att justera protokollet:  Robin Gustafsson & Martin Andersson     6) val av årets styrelse:          (a). Val av ordförande:   Mötet valde Michael Andersson till ordförande       (b)…. Läs mer

Piratpartiet Landskrona: Extra medlemsmöte den 18/3-2014 – Protokoll

Dagordning: Mötets öppnande: 18.25   Fastställande av röstlängd: Röstlängden fastställdes Michael Andersson Magnus Kullberg Erik Lind Sebastian Karlsson   Mötets behörighet: Medlemsmötet fann att mötet var behörigen sammankallat.   Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare: Mötesordförande: Michael Andersson Mötessekreterare: Michael Andersson Justerare: Magnus Kullberg & Erik Lind   Godkännande av dagordningen: Mötet tar bort punkt 6, 9 ,10 ifrån dagordningen som skickats ut. (6) Revisionsberättelse för 2013 (9) Fastställande av verksamhetsplan 2014 (10) Fastställande av budget 2014 Medlemsmötet godkänner den nya dagordningen.   Fastställande… Läs mer

Piratpartiet Landskrona: Uppstartsmöte 16/2-2014 – Protokoll

Närvarolista: Michael Andersson Martin Andersson Nicolai Leliévre Robin Gustafsson Christoffer Eldengrip David Boholm Timmy Larsson Dagordning för mötet: 1) Mötets öppnande: Christoffer Eldengrip öppnar mötet klockan 14.19. 2) Fastställande av röstlängd: Michael Andersson Martin Andersson Nicolai Leliévre 3) Godkännande av dagordning: Mötet lägger till punkten 4) Val av mötespresidie: (a). Mötesordförande: Mötet väljer Christoffer Eldengrip till mötets ordförande. (b). Mötessekreterare: Mötet väljer Michael Andersson mötets sekreterare (c). Två justerare: Mötet väljer Martin  Andersson & Nicolau Lelievre till justerare. 5) Beslut att bilda lokal förening: Föreningen… Läs mer