Internet & mjukvara

Piratpartiet är teknikpositiva och ställer oss bakom utbyggnaden av fritt WiFi till hela Landskronas centrum. Vi ser att det är viktigt att vi skyddar den individuella integriteten i detta. Vi är för fritt wifi på alla platser och ställer oss positiva till stadens utbyggnad av internetinfrastruktur så att Landskrona blir Sverigebäst på uppkoppling överallt.

  • Vi kräver att loggar för vem som nyttjat tjänsten raderas efter 48 timmar i likhet med övervakningskameror, för en ökad integritet

  • Vi är för den fiberutbyggnad till samtliga hushåll i staden som pågår.

  • För att förhindra missbruk av övervakningskameror som kommunen har bör kommunen undersöka kostnaderna för att kryptera alla inspelningarna och ha kryptonycklarna deponerade så att endast polismyndigheten kan hämta ut dem vid behov (om brott har begåtts)

  • Kommunen bör premiera lågt vinstuttag från driften av stadsnätet så att man skyndar på utbyggnaden av nät till alla komunens invånare.

  • Den kommunala IT-infrastrukturen ska baseras på öppet, modulärt tänk och inte låsa in medarbetare i sämre, dyrare licensstrukturer.

  • Utreda besparingsmöjligheterna som kan ges på ett femårsperspektiv genom att byta till fri/öppen programvara som tex Libre Office och Linux istället för proprietär mjukvara.

  • Kräva att all framtida mjukvara som används kan spara sin data i öppna format/via öppna API:er/via öppna standarder.