Kollektivtrafik & Infrastruktur

Infrastruktur är viktigt – det är navet i samhällsuppdraget. Ofta tänker man på kollektivtrafiken, att ta sig mellan platser, men det är bara en del av det. Även infrastrukturen för bredband är en del av infrastruktur, och tillgång till el, telefoni och bra stöd för andra transporter.

  • En stärkt kollektivtrafik som inte kannibaliserar på biltrafiken utan som på ett positivt sätt expanderar och stärker infrastrukturen i Landskrona och utökar möjligheterna för staden att växa.

  • Undersök möjligheten till fri kollektivtrafik, eller kollektivtrafik till mycket låg månadskostnad (ca 100kr) med frikort för barn under 16 och alla över 65, och där socialförsörjningsstödet ska täcka sådant kort då möjligheten att ta sig till och från platser är en förutsättning för att kunna få ett jobb för många.

  • Betalkortssystemen ska inte logga individuellt kopplat resande annat än på statistisk nivå – det ska inte gå att spåra en enskild användares resemönster.

  • Stärk samarbetet med region skåne för att förbättra Landskronabornas möjligheter att resa även till, från och mellan de mindre orterna i kommunen och grannkommuner.

  • Öka samarbetet med regionen och kringliggande kommuner för att stärka Skånes röst för statlig infrastruktur.

  • Arbeta för att i regionala och nationella instanser dubbla järnvägsspåren hela vägen från Malmö upp förbi Båstad inom en 20-års period.