Näringsliv

Landskrona har en stark B2B-prägel, med en stabil hamnverksamhet, och behöver fortsätta stärka hantverkskunnande, småföretagande och innovation för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Det kräver såväl utökade satsningar på inkubatorer som ett utökat nätverkssamarbete inom Företagarna Landskrona. Vi är inte den största regionen i Sverige men vi har gott om duktiga och framgångsrika företag som skulle kunna agera mentorer för mindre företag.

  • Stärk innovationen genom innovationsstipendier.

  • Bygg upp en kommunal crowdfundingmiljö där företag från Företagarna Landskrona kan få medfinansiering från kommunerna om de själva drar in egen crowdfundingfinansiering. Mer finansiering till Mindpark för entreprenörskap i Landskrona.

  • Etablera inkubatornätverk och stöd för Drivhus, Coompanion och liknande samverkansorganisationer.