Skolan

Piratpartiet tror på Landskronas höga ambitioner för teknik och internet. Vi vill ha Sveriges mest deltagande, demokratiorienterade och väl förberedda elever. Vi vill att Landskronas skolor ska präglas av ett modernt synsätt, ett integritetssäkert sätt att hantera elevers data och en öppenhet och med kreatörssyn på elevernas roll. Vi ser att skolan ska gå i spetsen för detta och arbetar för följande punkter för en bättre skola.

 • Införande av Creative Commons-licenser på material som produceras i skolorna i Landskrona stad, så att elever förstår upphovsrätt, behovet av öppenhet och vad det innebär.

 • Programmering och makerspace-temadagar ska införas i samtliga grundskolor där tekniken får ta plats även hos yngre, nyfikna elever.

 • Mer stöd till biblioteksverksamhet, specialpedagogik, studievägledning och elevhälsa på samtliga skolor.

 • Avpersonifiering av prov för rättvisare elevbedömning.

 • Obligatorisk och gemensamt organiserad undervisning om valfrågor, demokrati, EU och aktivism, i samarbete med andra kommuner. Demokrati är viktigt!

 • Elever i Landskrona kommun skolor ska kunna ta del av internationella samarbeten och gränsöverskridande projekt med elever i andra länder via de möjligheter som internet medger.

 • Fastställande av elevrättigheter och elevdemokrati i KF som ska gälla för alla elever i staden för att säkerställa elevers demokrati och rättigheter.

 • Utökade rättigheter för elevkårer till medbestämmande i skolans innehåll

 • Fria datorer för alla elever från första klass i samtliga skolor.

 • Lärare ska kompetensutvecklas i grundläggande netikett, nätjuridik, mobbing på nätet och få verktyg för att diskutera med elever och föräldrar.

 • Eftersom fysisk välmående är viktigt för elever så är det viktigt att skolgårdarna inte blir för små då skolor byggs ut och att skolor inte blir så stora att det är svårt att skapa samhörighet.

 • Utökat stöd för integrationen mellan Eftergymnasial utbildning och arbetslivet i Landskrona.