Bibliotek & Kultur

Biblioteken är inte bara en plats för böcker – det är en yta för kunskap och medborgardialog. Vi tror att biblioteken är den plats där det öppna samtal, den delade kunskapen och den fria kulturen frodas. Därför borde Landskrona skapa det nya, moderna biblioteket – ett synsätt på biblioteket som stadens mötesplats för demokrati, öppet samtal och deltagargenererade aktiviteter.

Vi tror också att kultur är en livsnödvändig del av att ge varje stad en framtid och vi tror på mångfalden, där inte bara den etablerade utan även den gräsrotsaktiverade kulturen kommer till tals.

  • Utökade satsningar på Stadsbiblioteket som en medborgarnas mötesplats. Utöka budgeten och öppettiderna och avsätt ytor för att ha löpande möjlighet att komma och få hjälp i en rad frågor, där frivilligorganisationer kan stå för aktiviteter för ökad demokrati, möjlighet för alla ifrån Landskrona att mötas. Varför skaffa egna lokaler för medborgardialog när vi redan har bibliotek som kan tjäna som stöd i detta, dessutom med kunnig och kompetent personal. Ett säkert sätt att stärka bibliotekens roll som kunskapsbärare och att nyttja lokaler och ytor som redan finns.

  • Frikort kultur – engångsfrikort som kan användas och delas ut, som löses in som en biljett på valfritt kulturarrangemang för en person, en gång. En slags introduktion till kulturen i Landskrona. Ska fungera på sportarrangemang, kulturarrangemang, teater, musik, teatern och andra platser och där staden betalar entrékostnaden. På så sätt kommer man också se vilken slags aktiviteter som Landskroniter tycker om att använda. Ett kort delas ut årligen till alla ungdomar mellan 14-18, nyinflyttade familjer. Ytterligare utdelningar kan kopplas till olika aktiviteter i staden. Lokala företag kan köpa in egna kort och ha dem som priser i tävlingar etc.

  • Framställ medel och ytor för deltagardrivna kulturaktiviteter på Teatern, Biblioteket och andra ytor. Varför inte låta stadens främsta unga band framträda på konserthuset en dag i månaden med egna konserter?

  • Verkar för att alla skattefinansierade kulturformer i möjligaste mån ska spridas genom Creative Commons eller andra öppna licensformer så att kulturen blir mer tillgänglig för fler.

  • Stöd gräsrotsarrangemang som kommit till på grund av medborgare som är eldsjälar med kommunens hela kraft för att skapa riktigt bra arrangemang i världsklass.

  • Skapa ett kulturarrangemang för alla ungdomar med datorspelsintresse, ett regionalt “Dreamhack” tillsammans med andra aktiva i Familjen Helsingborg. Här samordnar vi med PP Helsingborg som också driver frågan.

  • Skapa ett centralt system för uthyrning av kommunala lokaler under kvällar och helger för att göra det enklare för föreningar att få tillgång till lokaler för sin verksamhet. Låt de enskilda enheterna (skolor och liknande få behålla merparten av uthyrningspengarna som incitament att tillgängliggöra lokalerna.)

  • Utbilda kommunfullmäktige i deltagardemokrati och ungdomsorganisationer, till exempel med föreläsare från LSU eller motsvarande.