Hemlöshet

Vi tror på alla människors lika värde. Punkt. Hemlöshet är oacceptabelt för en demokrati och vårt mål är att Landskrona ska bli Sveriges första hemlöshetsfria stad. Vi vill bli världsbäst på att se varje människa och varje behov. Och vi tror att kostnaden är mycket liten. Vi vet också att viljan finns bland starka frivilligaktörer och tror att staden kan ta hjälp av dessa för att sätta en handlingsplan.

  • Handlingsplan för hemlöshet.

  • Genast påbörja boende, betala frivilligorganisationer för deras arbete.

  • Individuella utredningar.

  • Utöka och driva samarbete med Region Skåne för att tackla hemlöshet i ett större perspektiv än bara kommunen.