Säkerhet & trygghet

Vi tror att den bästa säkerheten och tryggheten kommer av fysisk närvaro av polis på gator och torg. När polisen deltar i demokratin och syns bland medborgarna skapas ett förtroende som inte går att ersätta med övervakningssystem och övervakningsprocedurer som gör intrång på integriteten.

  • Nej till kameraövervakning vid krogentréer. Ljusramper och ljudkontroll kan användas för ökad säkerhet vilket inte kränker integriteten lika mycket

  • Mer tid för polisen att vara synliga bland medborgarna.

  • Utökade områdessatsningar på belysning, skadegörelsebekämpning och bättre utemiljöer som minskar brottsligheten.

  • Utökad samverkan med ungdomsorganisationer, idrottsklubbar, nattvandrare och andra ideella krafter som möjliggör dialog mellan polis och ungdomar.

  • I de fall där övervakning sker på kamera ska kommunen begära att inspelningarna är krypterade och att polisen förvarar krypteringsnycklar att lämnas ut vid misstanke om brott.