Deltagardemokrati

Att låta medborgarna delta i demokratin är det bästa en stad kan göra. Det bygger stadens gemenskap och det bygger den på människornas egna intressen. Därför vill vi göra Landskrona till den bästa kommunala demokratin i Sverige.

  • Ska bli Sverigebäst på att inhämta synpunkter från medborgarna

  • Ska bli Sverigebäst på att låta statistik och kommunal rådata bli så tillgänglig som möjligt för att skapa förutsättningar för fler öppna tjänster

  • Medbestämmande i alla frågor som rör vår gemensamma miljö genom aktiv insamling av synpunkter.

  • Möjlighet att föra in åsikter i alla frågor som ska behandlas i KF så att KF och andra medborgare kan ta del av dem innan beslut fattas.

  • Inhämta medborgarsynpunkter i alla större ombyggnationer av centrum

  • Full transparens vid LOU (alla kan begära ut handlingar även under pågående LOU)

  • Alla skrifter eller publikationer som skapas med finansiering av kommunala skattemedel, både av kommunen själv och av kommunens finansieringsmedel, skall släppas fria med öppen källkod eller under creative-commons-licens. Detta gäller självklart inte sekretessbelagda eller andra känsliga uppgifter.