Invandring

Vi tror på alla människors lika värde. Punkt. Alla människor har möjlighet att delta i och bidra till den lokala demokratin, med rätt förutsättningar. Vi vill att Landskrona ska bli världsbäst på integration av flyktingar och använda deltagande demokratiska processer med respekt för individens integritet för att snabbt integrera flyktingar som kommer till Landskrona.

  • Påbörjad språkträning i svenska inom 30 dagar från ankomst ska vara en garanti för kommunens flyktingar.

  • Jobbmatchning och personlig kontaktperson till alla familjer, som har ansvar för att följa varje fall.

  • Skapa förutsättningar för frivilliga kontaktpersoner som kan hjälpa till att agera samtalsparter.

  • Ta fram kom-igång-material för invandrare som flyttar till kommunen och som indikerar hur Landskrona jobbar.

  • Stödnätverk på eget språk via tekniskt stöd.